NEDERLANDS
WETTERSTRÖM & KROL
ABOGADOS - ASESORES S.L.
SERVICES

Aankoop  & Verkoop Onroerend Goed 


De aankoop van een nieuw huis of tweede huis is een heugelijk feit en wij verzekeren u ervan dat de aankoop geschied volgens de correcte wijze en dat alle papieren in orde zijn.

Ieder aankoop project start met een bezoek aan het object om de beschrijving van het object bij het Kadaster te verifiëren. Het object wordt vervolgens aan een aantal checks onderworpen om er zeker van te zijn dat u een object koopt dat vrij is van eventuele schulden en lasten en niet onderhevig is aan eventuele veranderingen in het bestemmingsplan. In een voorlopig koopcontract stellen we een aantal voorwaarden aan het object voordat er wordt overgegaan tot ondertekening van de eigendomsakte en zien we erop toe dat deze worden nageleefd.

De administratieve afwikkeling zoals registratie van de eigendomsakte, aanmelding bij overheidsinstanties en overdrachtsbelastingen worden voor u verzorgd. Ook het omzetten van service contracten behoort tot onze werkzaamheden. 

Naast de afdracht van lokale belastingen, dragen we tevens zorg voor uw jaarlijkse Niet- Residenten belasting, dit betreft vermogensbelasting over uw vermogen in Spanje, en treden we op als uw fiscaal vertegenwoordiger. 

Nieuwbouw

Voordat u daadwerkelijk begint met de bouw van uw project, zorgen we ervoor dat het perceel waarop u wilt bouwen daadwerkelijk bouwgrond betreft. Tevens gaan we na wat de bouwvoorschriften zijn zodat u tijdens of na de bouw niet voor vervelende verassingen komt te staan. Tijdens een nieuwbouwproject staan we continu in contact met de aannemer en architect om te voorzien dat de nodig werkzaamheden worden verricht om de nodige vergunningen en licenties te kunnen krijgen.

Om dit project in goede banen te doen leiden, stellen we een bouwovereenkomst op waarin bouwspecificatie worden opgenomen waaraan de aannemer zich dient te houden.

Iedere bouwfase wordt afgesloten met een certificaat om vervolgens aan de volgende fase te kunnen beginnen. Deze certificaten dienen bij financiering van het project als goedkeuring voor het vrijgeven van gelden door financiële instellingen. De bemiddeling en overdracht van benodigde certificaten en documenten nemen we voor onze rekening.

Tot slot, wordt een nieuwbouwverklaring ondertekent bij de Notaris om de benodigde woonbaarheidsverklaring te verkrijgen. Deze woonbaarheidsverklaring is noodzakelijk om aangesloten te kunnen worden op het  electriciteits- en waternetwerk. Gedurende het gehele project verzorgen we de begeleiding en bemiddeling met de betrokken partijen om tot het gewenste eindresultaat te komen.

Nalatenschap en Testamenten

Wat moet u doen wanneer u onroerend goed erft of wanneer u de leeftijd bereikt waarop u moet gaan nadenken over hoe u uw nalatenschap wilt regelen? Wetterström & Krol begeleidt en adviseert u graag op dit gebied om deze zaken zo spoedig mogelijk te doen laten verlopen.

We dragen zorg voor de totale afwikkeling van nalatenschappen van niet-residenten. Om u te verzekeren van een correct afhandeling, werken we nauw samen met onze lokale notaris. Iedere situatie is anders en de mogelijkheden zijn afhankelijk van vele persoonlijke factoren. 

Om duidelijkheid te scheppen voor de nabestaanden kiezen velen ervoor een Spaans testament op te stellen voor het nalatenschap wat zich in Spanje bevindt. Uiteraard adviseren we u met betrekking tot de gevolgen van een Spaans testament.

Hypotheek bemiddeling

Het financieren van een project kan u voordelen geven met oog op de toekomst. Successierechten in Spanje worden namelijk afgedragen over vermogen - (hypotheek)schuld. Afhankelijk van uw situatie kunt u ervoor kiezen om een hypotheek in Spanje af te sluiten. Wij adviseren u omtrent de verschillende mogelijkheden en de voorwaarden die door iedere bank verschillend worden gesteld. De hypotheekvormen in Spanje verdienen de nodige uitleg, gezien deze een andere structuur kennen dan in Nederland, We hebben nauwe contacten bij verschillende financiële instellingen waardoor we de meest gunstige voorwaarden kunnen bedingen. De onderhandelingen met betrekking tot de voorwaarden en verzameling van benodigde documentatie nemen we geheel voor onze rekening. 

Bedrijfsovername

U bespaart zich veel kopzorgen wanneer u bij een bedrijfsovername (traspaso) of het opzetten van een nieuw bedrijf gebruik maakt van een advocaat. Er wordt voor u nagegaan of het pand over de nodige licenties en vergunningen beschikt om uw bedrijfsactiviteit uit te kunnen voeren. Het kan best zij dat een reeds bestaand bedrijf alle aanvragen reeds heeft ingediend, maar nog steeds in afwachting is van de juiste documenten. Laat u niet onaangenaam verrassen en zorg ervoor dat een onafhankelijke advocaat de legale kant van het geheel checkt. Wetterström & Krol biedt tevens een bedrijfsanalyse aan, waarbij de financiële administratie

Vastgoed gerelateerde aangelegenheden

Bij vele alledaagse aankopen wordt u om een nationaal identificatie nummer (NIE nummer) gevraagd. Niet alleen bij aankoop van vastgoed, ook bij de aankoop van een voertuig en zelfs voor de garantiebedinging bij aankoop van witgoed, kunt u niet zonder dit nummer. De aanvraag van dit NIE nummer wordt bij aankoop van onroerend goed standaard door ons gedaan. Echter ook wanneer u geen onroerend goed aankoopt, kunnen we dit NIE nummer voor u aanvragen.

Een huis huren is een interessante optie voor diegenen die nog geen geschikt object hebben gevonden om te kopen, maar al wel in Spanje willen wonen. In deze situatie stellen we een huurcontract voor u op, ook huurcontracten met optie tot koop zijn niet ongewoon.

Bent u reeds eigenaar van een object en wilt u verbouwen of heeft u reeds een verbouwing gedaan maar hiervoor niet de benodigde documenten bekomen? Dan zorgen we ervoor dat de juiste handelingen worden verricht om de nieuwbouwverklaring te bekomen, registreren we de gedane werkzaamheden bij het Kadaster en dragen we zorg voor de correcte afdracht van belastingen.


Accountacy Services

De accountants van Wetterström & Krol dragen zorg voor uw bedrijfsadministratie en/of prive administratie. Iedereen heeft een belastingplicht in Spanje, zowel residenten als Niet-residenten. Niet-residenten dragen belastingen af over hun vermogen in Spanje. Dit kunnen naast eventuele eigendomsobjecten ook ander kapitaal betreffen zoals investeringen en spaarsaldo. 

aanmelding bij overheidsinstanties zoals de sociale dienst en belastingdienst gaan vooraf aan het starten van een eigen bedrijf als zelfstandig ondernemer. Afhankelijk of u dit wilt doen in de vorm van een eenmanszaak of BV, dienen we verschillende handelingen te worden verricht en adviseren we u over de meest gunstige vorm van bedrijfsvoering in uw situatie. 

Velen kampen met de vraag of zij resident willen worden in Spanje. Echter bestaat er in Spanje een aanzienlijk verschil tussen een fiscaal resident en een administratief resident. Laat u goed adviseren door onze accountant, iedere situatie is anders en afhankelijk van keuze, kan dit gevolgen hebben voor u op fiscaal gebied en op gebied van gezondheidszorg.

Gestoria Services

- NIE aanvragen
- Residentie proces en certificaten
- Inschrijving Bevolkingsregister
- Fiscale vertegenwoordiging
- Aanmedingen overheidsinstanties & officiële instanties
- Voertuig import / overschrijven
- Afsluiten / wijzigen / automatische afschrijvingen servicecontracten
- Vertalingen en begeleiding
- werkvergunningenSERVICES
ESPAÑOLENGLISHNEDERLANDSDEUTSCH